Bezinning

In het hele proces van een onvervulde kinderwens kom je voor veel keuzes te staan. Het is goed om daar samen over na te denken. Er komen veel vragen naar voren: Ga je voor een behandeling of vind je dat je af moet wachten tot God via de natuurlijke weg een kindje geeft? Mag je ingrijpen in het natuurlijke proces met een behandeling? Wat is jullie grens hierin? Wat vinden jullie het begin van leven? Hoe denken jullie over restembryo’s?

Op deze pagina willen we je wat input geven om hier samen over na te denken. In januari gaat Marije Vermaas hier iets over schrijven.

Hier alvast een aantal handvatten bij alle keuzes en dilemma’s:

  • Bid en luister naar God. Zoek naar zijn leiding. Weet dat je ook bij Hem mag klagen en verdrietig mag zijn.
  • Praat erover met bekenden en lotgenoten.
  • Jullie moeten een besluit nemen, niet de omgeving. Mensen kunnen ongenuanceerd van alles roepen, wees je daarvan bewust en trek je er ook niet te veel van aan.
  • Doe goed onderzoek en luister naar jullie gevoel.
  • Op www.npvzorg.nl en www.lindeboominstituut.nl vind je informatie over ethische dilemma’s.
  • Wees je bewust van de zwangerschapskansen en bereid je voor op teleurstellingen.
  • Als je er bewust voor kiest om niet voor een behandeling te gaan of te stoppen na een behandeling, bespreek dan na een bepaalde tijdsperiode eens samen of jullie nog achter het besluit staan.
  • Vraag hulp: hulpverleners in het ziekenhuis, gespecialiseerde hulpverleners of vraag iemand uit de omgeving met wie je altijd kunt praten en die samen met jullie het proces doorgaat.

Uit: Dan neem je toch een hond?, Rolienke van der Velde (2018).