Tips voor de omgeving

  • Luister en leef mee. Je hoeft geen adviezen te geven, alleen er zijn is voldoende.
  • Stel vragen. Hoe wil de ander steun krijgen van jou?
  • Leef je in, ook al kun je niet precies weten hoe de ander zich voelt.
  • Geef geen goedbedoelde voorbeelden van mensen bij wie het ineens raak was. De ander heeft daar niets aan.
  • Je mag stil zijn en meehuilen.
  • Als je zelf kinderen hebt, sta er dan bij stil hoe je daarover praat. Bedenk hoe je de ander kunt vertellen dat je zwanger bent en houd rekening met de reactie van de ander. Geef de ander de ruimte.
  • Laat merken dat je er bent, wees attent.
  • De pijn blijft levenslang, schenk daar aandacht aan.